Professional Structured Finance Outlet - Prof. dr. Dennis Vink
 
 

Opinion

Banken als traditionele intermediairs hebben hun langste tijd gehad

DIGITALE TRANSFORMATIE IN FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Visies | Strategieën | Lessons Learnt

Nyenrode Alumni VCV Finance Circle (eerste kwartaal 2017)
Katherine Kucherenko en Dennis Vink

Vanaf de komst van het internet en de daaropvolgende ontwikkelingen rondom alle digitale technologieën, zijn alle niches binnen de omvangrijke Nederlandse financiële wereld disrupted, inclusief alle onderdelen van de complexe supplychains waarin zij opereren. Deze evolutie dwingt bedrijven om terug te keren naar de tekentafel om fundamenteel anders te gaan kijken naar hun businessmodellen, de processen binnen de organisatie en de relaties met hun klanten.

Lees verder...

 
 
Banken als traditionele intermediairs hebben hun langste tijd gehad

PENSIOENFONDSBESTUURDERS MAKEN ZICH GEEN ZORGEN OVER DE LANGE TERMIJN
Financial Investigator (nummer 4, 2016)
René Bogaarts

Pensioenfondsen stellen hun eigen benchmarks samen en de oudedagsvoorziening moet collectief geregeld blijven. Zo klonk het vrijwel unaniem tijdens een door Nyenrode-alumni georganiseerde paneldiscussie. ‘Alles draait om communicatie.’
Lees verder...

 
 
Banken als traditionele intermediairs hebben hun langste tijd gehad

Banken als traditionele intermediairs hebben hun langste tijd gehad
Het Financieele Dagblad (6 maart 2013)
Dennis Vink en Mike Nawas

De kostenverhoging en dalende rendementen die met deze maatregelen gepaard gaan zetten de bijl aan de wortel van het oude model van de bank als intermediair. Regelgevers zullen desintermediatie moeten stimuleren om ervoor te zorgen dat krediet voor consumenten en bedrijven betaalbaar blijft zodat de economie bevorderd wordt.

Lees verder...

 
 

EUROZONE SOLUTION - CRACKS IN EUROPEAN FUND
International Financing Review (29 October, 2012)
Mike Nawas and Dennis Vink

Their idea is that the ESM provide a first-loss for any eurozone rescue, providing enough credit support to attract a G20 or IMF package at a senior level. Ideas discussed last year included giving EFSF a banking licence or tranching the rescue fund itself, but floundered as EFSF CEO Klaus Regling wrote an open letter to emphasise the equality of investors in the EFSF.

Click here for the complete article...

 

EUROCRISIS OPLOSSING: UITBREIDING STEUNFONDS
Me Judice (24 oktober 2012)
Mike Nawas en Dennis Vink

Het nieuw gevormde Europese steunfonds (European Stability Mechanism) is te klein, niet goed beheerd en bedreigt de kredietwaardigheid van gezonde eurolanden, stellen Mike Nawas en Dennis Vink. Het zou een belangrijke verbetering zijn de draagkracht van het fonds te verbreden. Dit kan door de G20 via het Internationaal Monetair Fonds (IMF) er bij te betrekken.

Lees verder...

 

BELEIDSMAKERS LATEN UIT ANGST DE STERKE EUROPESE SECURITISATIEMARKT LINKS LIGGEN
Me Judice (5 juni 2012)
Mike Nawas en Dennis Vink

Beleidsmakers laten zich niet leiden door feiten en scheren ten onrechte Europese securitisaties over één kam met falende Amerikaanse securitisaties. Europese securitisaties in vergelijking met de Amerikaanse securitisaties blijken namelijk wel degelijk te voldoen aan de verwachtingen die met hun hoogwaardige kredietbeoordeling gepaard gaan.

Lees verder...

 

DNB en AFM: WIE IS VERANTWOORDELIJK WAARVOOR?
Het Financieele Dagblad (14 februari 2012)
Dennis Vink

DNB en AFM zijn druk doende het toezicht op de Nederlandse financiële markt te verbeteren. Ondanks alle inspanningen, manifesteren woningbouwcorporaties en provincies zich tegelijkertijd negatief in het nieuws door onverantwoord hoge financiële risico's te nemen. Dat is na de crisis niet meer goed uit te leggen aan de belastingbetaler.

 

ACCOUNTANTS MOETEN MEER BEGRIP HEBBEN VAN FINANCIËLE MARKTEN
De Accountant (17 januari 2012)
Nawas en Dennis Vink

De financiële crisis heeft het besef vergroot bij publiek, beleidsmakers en ondernemingsbesturen over de risico's van gestructureerde financiële producten. Dit heeft onder andere geleid tot een roep om een actievere rol van de accountant in het signaleren en beheersen van potentiële risico's.

Lees verder...

 
 

POLITIEKE DISCUSSIE RONDOM DE ROL VAN DE ACCOUNTANTS GAAT HAAR DOEL VOORBIJ
De Accountant (10 Oktober 2011)
Dennis Vink

Het is moeilijk de vinger te leggen op de context van de discussie die in de politiek momenteel wordt gevoerd over de rol van de accountant en de voorgestelde maatregelen. Dit met name omdat de initiatiefnota van de heer Plassterk gepubliceerd in maart 2011 de titel 'De accountancy na de crisis' draagt.

Lees verder...

 
 

INSCHATTEN RISICO'S KAN VEEL BETER
Het Financieele Dagblad (28 april 2011)
Dennis Vink

De uitgifte van Nederlandse financiële instellingen is bijna weer op gelijke hoogte als voor de crisis. Aan de hand van enkel de marktwerking kunnen portefeuilles echter niet voldoende op waarde worden geschat. Anderzijds schieten kredietbeoordelingen te kort. Het belang van een accountant met het juiste kennisniveau is daarom cruciaal, maar wordt vaak onderbelicht.

Lees verder...

 
 
SECURITISATIE EN HYPOTHEEKRENTEAFTREK

SECURITISATIE EN HYPOTHEEKRENTEAFTREK
NRC Handelsblad (4 juni 2010)
Ivo Arnold en Dennis Vink

Meer risico betekent hogere kapitaaleisen, minder winst en minder kredietverlening. Voor de staatsbanken zal de overheid bovendien het extra kapitaal moeten fourneren. Daarnaast is er circa 270 miljard euro aan hypotheekschuld in onderpand gegeven bij beleggingsfondsen. Een beperking van de hypotheekrenteaftrek zal ook hier leiden tot afwaarderingen.

Lees verder...

 
 

DISCUSSIE HYPOTHEEKRENTEAFTREK INCOMPLEET
Het Financieele Dagblad (3 april 2010)
Dennis Vink

Het feit dat een beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek een afwaardering van de securitisatiebeleggingsfondsen onvermijdelijk tot gevolg zal hebben, wordt echter volledig over het hoofd gezien.

Lees verder...

 
 

MEER BUFFERKAPITAAL VOLDOET NIET
Het Financieele Dagblad (7 augustus 2008)
Dennis Vink

De aanhoudende verliezen bij kredietinstellingen zijn een doorn in het oog voor het Basel Comité dat voorschrijft hoeveel buffer banken aan moeten houden ten opzichte van het risico dat zij lopen. Dat risico zich vooraf moeilijk laat kwantificeren, bewijst de meer dan $200 miljard aan verliezen op hypotheekportefeuilles.

Lees verder...

Dennis Vink

Dennis Vink on LinkedIn Dennis Vink on LinkedIn

Bio - Publications - Opinion - Photo's - Media

Nyenrode

Download latest research
Download latest research...


ssrn top rank gekregen
See more research on SSRN...

 

My work at Nyenrode consists of managing the Finance department, academic research, applied research / consulting, and teaching (mostly at the executive level). My teaching and executive development interests revolve around corporate finance, structured finance, and investment management. Students voted me Professor of the Year in the Executive MBA in 2009. I led training programs for management at major corporations, such as Eureko / Achmea, Eneco, Bam, Heijmans, and ABN AMRO in the area of investing, financing, international financial markets, and leadership issues. My main research interests are in understanding structured products, credit ratings, and on how structural features of structured products are changing with a focus on Europe. I have been working with Frank Fabozzi, Professor in the Practice of Finance at Yale, on research for several years. I also worked on applied research / consultancy projects for ABN-AMRO, Ballast Nedam, Essent, NIBC, Kroymans Corporation, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, SHV, and Stork, among others. These projects included asset-backed securitization issues, value-based management and cost of capital issues, to name but a few.

For more information click here.

Copyright © 2022 Prof. D.Vink